Nezařazené

Tanec svatého Víta a jeho projevy

Neurologické onemocnění Tanec svatého Víta se projevuje nečekanými pohyby končetin, těla i obličeje, kdy sebou postižený náhle škube, nebo se kroutí. Onemocnění se může objevit hlavně u dětí. Choroba bývá způsobena nedoléčením infekce od streptokoka a zároveň následnou autoimunitní reakcí poškozeného organismu. V minulých letech bylo toto neurologické onemocnění součástí revmatické horečky. V dnešní době se vyskytuje jen velice zřídka díky aplikovaným léčbám antibiotik. Příznaky choroby se začínají projevovat jen velice pomalu a bývají přičítány neposednosti dětí.
teploměr na lécích

Tanec svatého Víta mívá tyto příznaky a symptomy

porucha pozornosti
podrážděnost
plačtivost
lítostivost
neklid
nečekané bezúčelné záškuby, nebo krouživé kroutivé pohyby končetin, těla a obličeje
grimasy obličeje a vyplazování jazyka
poruchy řeči a ztížené polykání
zhoršená chůze při záškubech nohou
depresivní stavy
demence
·         Postižený člověk s tímto onemocněním není schopen vykonávat jakoukoliv cílenou činnost, hlavně pokud je spojena s jemnou motorikou. Také není schopen chůze, kvůli záškubům dolních končetin. Ve spánku ale všechny příznaky vymizí.

Jméno onemocnění pochází ze středověku

Onemocnění bylo takto označeno ve středověku v Porýní, kde byly zaznamenány skupinové psychotické stavy. Tyto projevy se velice nápadně podobají hopsavému tanci. Nemoc nejčastěji postihuje děti mezi pátým až patnáctým rokem života, a zajímavé je, že postihuje častěji dívky než chlapce.
jednorázová injekční stříkačka

Léčba tance Svatého Víta

Choroba mnohdy sama ustoupí. Pokud se tak nestane, je léčba prováděna pomocí léků, které tlumí svalové záškuby. Při onemocnění se osvědčila také fyzioterapie, například:
·         vodoléčba
·         psychoterapie, pomocí které se léčí deprese nemocného člověka
Velice důležitá je ale prevence, to jest pečlivá a kompletní léčba streptokokové infekce.