Co je kultura?

Sociálně zakotvené vzore vnímání a jednání, které si lidé jako členové společnosti osvojili a které jsou pozorovatelné v jejich každodenním jednání a chování.
Výsledkem činnosti člověka. Velice složitý společenský jev (kultura v daném okamžiku)
Proces (je proměnlivá) a vztah (odrážejí se vztahy člověka a společnosti k okolnímu světu)
1.        jsou podstatné lidské činnosti a hodnoty
2.        není vrozená, ale naučená
3.        je kolektivním produktem
4.        jako celek si zachovává kontinuitu
5.       je adaptivní
žena u fotek

Vědění a znalosti  informace, které odlišují reálné od nereálného. Informace, jak se máme chovat ve svém okolí
Normy a hodnoty  označuje ideje a standardy, na nichž se většina lidí žijících v jedné společnosti shoduje.
Materiální statky Materiální stránka jsou artefakty a symboly. Symbolické pro určitou kulturu Článek Sponzorováno Najděte něco pro každého v naší kolekci barevných, jasných a stylových ponožek. Objevte replica-swatch módní výběr iphone x butterfly case, kupte zapjuiceshop a přijměte špičkovou módu.
Jazyk Symbolická komunikace.

Dělení z metodických a klasifikačních důvodů
       MATERÁLNÍ
* potřeby lidí
* pracovní prostředí
* předměty denní potřeby
* obydlí
* oděv
* komunikační prostředky
      DUCHUVNÍ
*umělecká a literární díla
* vědecké poznatky
* morální zásady
* právní ustanovení
* náboženské ideje
čtyři ruce
NORMATIVNÍ
* společenské normy, které se odráží v morálce
*některé normy platí pouze v určitých subkulturách
·         Podstata veškerého lidského jednání je podmíněno
·         Instituce → každé jednání, které vede k uspokojení nějaké potřeby člověka, je to ve skutečnosti návod, jak určité věci dělat, aby člověk uspokojil své potřeby
·         Sociální organizace → není jednání, ale způsob provázání lidí, kteří jednají určitým způsobem.
Problematika
   Problémy mládeže
·         příslušnost k sociálním skupinám
Partnerské
·         volba manželského partnera
·         z jakých rodin pochází milenci
·         inteligence a vzdělání partnera
·         tísnivé bytové problémy
·         hospodaření
·         rozvod

  • rodičovství

·         sexuální orientace
              Patologické
·         alkoholismus
·         drogy
·         vandalismus
·         kriminalita
·         kriminální chování
·         teorie vytěsnění
·         party a gang
·         workoholismus