Dohlédněte také na personální informační systém

Možná se Vám to už stalo, nebo je to Váš letitý problém, kdoví. Ale mnohdy činnost firmy zkolabuje na nedostatečných informacích v personálním oddělení. To znamená, že personální informační systém nepracuje tak, jak by měl. Možná jste nabyli dojmu, že to lépe ani nejde zorganizovat. Proto vždycky tak trochu počítáte s tím, že zase bude nějaký problém.

zaměstnanci

Ale to se mýlíte. Víte to?
Váš personální úsek může pracovat stejně kvalitně, jako pracují všechny ostatní úseky. Nenechávejte se zdržovat chybami, nebo nedostatečnými informacemi z jednoho jediného úseku firmy. Zbytečně si přiděláváte práci! A současně musíte neustále myslet na to, že práci personálního oddělení musíte vždy raději překontrolovat. Je to práce navíc.
A víte, že nemusí jít pouze o chybující lidský faktor, ale v první řadě o nekvalitní software? S rozšiřující se firmou se zákonitě rozšiřují i databáze lidských zdrojů. Myslíte si, že Váš systém bude stačit rozvoji firmy? Rozhodně ne. S kvalitním personálním informačním systémem ani nepocítíte náročnost práce personálního oddělení, která se navýší. A navíc budete ušetřeni neustálých kontrol dat tohoto úseku.

Konečně se Vám vyplní sen o bezchybném provozu všech úseků.
Pořízením dokonalého personálního informačního systému získáte skutečně základní stavební kámen Vaší firmy.

tým

  • Vždycky budete mít dokonalý přehled a kontrolu nad databází lidských zdrojů Vaší firmy.
  • Lidské zdroje můžete snadno řídit a hlavně je plánovat!
  • Vaše personální oddělení začne konečně pracovat efektivně. Stejně, jako ta ostatní.
  • Evidence výkonů a časová evidence Vám bude k dispozici kdykoliv si vzpomenete. A navíc bude přesná a přehledná!

Je tedy jenom na Vás, abyste přehodnotili práci úseku, který pracuje s daty lidských zdrojů. Je jenom na Vás, abyste porovnali potenciál kvalitního personálního informačního systému a toho stávajícího, na který se už opravdu nemůžete spolehnout.