Služby

Kastrace koček

Kastrace zvířat zaujímá ve veterinární praxi přední místo. Nejvíce lidé nechávají kastrovat psy, ale proč